Bekijk in lage definitie

6. Specifieke voorwaarden voor minderjarigen en begeleide verblijven

Ga naar: Home

6.1 Vertraging of verlies van documenten

Als door vertraging van de deelnemer de deelname aan een activiteit of aan een georganiseerd traject verhinderd wordt, zal er geen enkele vorm van vergoeding worden toegekend. In geval van vertraging of verlies van ticket of andere gebeurtenis die een minderjarige deelnemer zou verhinderen om op de voorziene datum terug te reizen, beperkt de verantwoordelijkheid van Easy Languages zich na verloop van het gereserveerde verblijf tot het inlichten van de ouders of, in geval van afwezigheid, de contactpersonen vermeld op het inschrijfformulier. Zij hebben de keus om zelf in te grijpen of dit door de organisatie te laten doen. In dit laatste geval zal de organisatie de deelnemer zo goed mogelijk assisteren, bijvoorbeeld door een nieuw ticket voor de terugkeer te leveren, nadat de aanvullende kosten van logies/maaltijden/reizen/communicatie en eventuele begeleidingskosten, wanneer het om een minderjarige deelnemer gaat, geheel geregeld zijn.

6.2 Regels

De deelnemer dient zich aan de regels van het verblijf te houden, van het land waar die zich bevind. Dit geld ook voor de dagelijkse gebruiken met betrekking tot het gastgezin en de school. Deelneme aan het programma betekent dat de deelnemer op de hoogte is van de regels en zich eraan zal houden. Indien een deelnemer zich niet aan de regels houdt, kan deze van het programma worden verwijderd.

Easy Languages heeft het recht om (her)inschrijving te weigeren indien een student zich niet aan de schoolregels of de regels van de accommodatie heeft gehouden. Alle kosten die hieraan zijn verbonden (terugreis, schade, etc.) zijn voor de deelnemers en/of voogd/ouders. De deelnemers en ouders zijn ook verantwoordelijke voor eventuale schade of verliezen tijdens het verblijf.

Easy Languages heeft ook het recht om een deelnemer te weigeren wegens medische/psychologische toestand, die niet bekend is gemaakt bij inschrijving.

6.3 Minderjarige deelnemers, verantwoordelijkheid deelnemers en organisatie

Betreft de begeleide busreis naar Bournemouth. Onze groepsleiders begeleiden de studenten tijdens de reis, organiseren activiteiten en helpen de deelnemers bij eventuele problemen. De deelnemers verblijven over het algemeen bij gastgezinnen, noch de groepsleiders, noch Easy Langues zijn verplicht om de studenten te begeleiden van en naar school/de activiteiten. Deze reis is dus enkel geschikt voor minderjarigen die al vrij zelfstandig zijn en zich netjes aan de regels houden.

Betreft het uitgaan (alle reizen). Voor het ’s avonds uitgaan voorzien wij de volgende terugkomsttijden:

  • Jonger dan 15 jaar: niet toegestaan om zonder toezicht weg te gaan
  • 15 en 16 jaar: Maximaal 22:00 terug in het gastgezin
  • 17 jaar en ouder: Maximaal 23:30 terug in het gastgezin

Wij dringen er bij de deelnemer op aan om ’s avonds bij het gastgezin te blijven. Indien u een andere regeling wenst, gelieve ons dit schriftelijk door te geven voor vertrek; het huisregelement van het gastgezin zal desondanks beslissend zijn in geval van nachtelijke uitstappen die door de biologische ouders worden toegestaan. Wij herhalen deze instructies voor de deelnemer tijdens de groepsreizen in de Paas- en zomervakantie en delen aan de ouders elk duidelijk misbruik mee waar ons door de school of het gastgezin op wordt geattendeerd, zodat zij eventueel direct in kunnen grijpen.

Binnen het juniorenprogramma is het niet toegestaan om zonder toezicht uit te gaan; alle avonden worden bij de familie of op school doorgebracht.

Buiten Europa is het de minderjarige deelnemer niet toegestaan om alleen uit te gaan behalve in het kader van begeleide groepsactiviteiten.

Onze programma's

Ga naar: Home

5188ae757d677.png

Inschrijven

Schrijf u in voor één van onze programma's

5a1ff9f26174e.png

Internet-promoties

Geniet van onze promoties op onze taalverblijven en High School-programma's. Heeft u al een verblijf achter de rug ? Uw loyaliteit wordt beloond. Vertrekt u met een gezinslid of een vriend, geniet dan van onze Family & Friends-korting.

521c7e0611cf2.png

Waarom Easy Languages?

Onze laagste prijs garantie - Meer dan 25 jaar ervaring - Service op maat gemaakt

5c45dc33312af.png

Contact

Downloadpagina van onze brochures (PDF formaat) en aanvragen per post.