Bekijk in lage definitie

4. Aanpassing van het verblijf en annulering

Ga naar: Home

4.1 Aanpassing aan reservatie

Voor het vertrek: voor iedere aanpassing aan de reservatie voor het vertrek, wordt een toeslag aan van 45 tot 90 euro in rekening gebracht (tenzij het gaat om een verlenging van een cursus of verhoging van het aantal lesuren). Een wissel van school voor vertrek wordt beschouwd als een annulering.

Tijdens het verblijf: een wissel van school tijdens het verblijf wordt beschouwd als een annulering. Zodra een verblijf is begonnen, zal geen enkele vergoeding worden uitgekeerd in geval van vrijwillige terugkeer of als resultaat van uitsluiting door de school of organisatie. In geval van terugkeer wegens bijzondere omstandigheden, na schriftelijk akkoord van de Belgische en lokale directie, zal iedere vergoeding of kredietnota de resterende maand(en) omvatten, hierbij worden eventuele administratiekosten aangerekend. Voor iedere andere wijziging tijdens het verblijf (type accommodatie, intensiteit cursus, etc.) dient u contact op te nemen met onze hoofdzetel in Brussel.

Verlenging van verblijf: iedere aanvraag voor verlenging zal worden geaccepteerd naar gelang de beschikbaarheid en zonder extra administratiekosten. De extra kosten worden berekend met de standaardtarieven, niet a.d.h.v. van het verminderde tarief voor "extra week". Eventuele kosten door wijziging van de reis blijven voor rekening van de deelnemer.

Aanpassing transport: voor iedere door Easy Languages gereserveerde reis geldt dat, in geval van wijziging na reservering en verzending van tickets, kosten voor wijzigingen volledig voor de deelnemer zullen zijn. Daarnaast rekenen wij €45 administratiekosten aan.

4.2 Annulering door de deelnemer

Iedere annulering door de deelnemer dient per brief of e-mail kenbaar te worden gemaakt en brengt annuleringskosten met zich mee. De datum van annulering wordt vastgesteld op de dag na ontvangst van het schriftelijke bericht van annulering. Indien de annulering eveneens een reis omvat, zullen de gefactureerde kosten in geen geval terugbetaald worden; deze zijn niet gedekt door de optionele annuleringsverzekering. De kosten voor de bij Easy Languages afgesloten verzekeringen blijven verschuldigd.

a. Annulering van iedere taalreis

De volgende kosten zullen in rekening gebracht worden in geval van annulering:

  • Meer dan 45 dagen voor vertrek: wij behouden 100% van het voorschot
  • 45 tot 20 dagen voor vertrek: wij behouden 30% van het volledige bedrag (of het totale voorschot indien dit bedrag groter is)
  • 19 tot 8 dagen voor vertrek: wij behouden 60% van het volledige bedrag
  • 7 tot 5 dagen voor vertrek: wij behouden 80% van het volledige bedrag
  • Minder dan 5 dagen voor vertrek: wij behouden 100% van het volledige bedrag

b. Annulering van een schoolverblijf

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op een schoolverblijf dat deels of volledig academische vakken bevat (High School, Engels College, College of Universiteit in de VS, etc.). Wanneer het voorschot is voldaan en het niveau van Engels als voldoende is getest, biedt Easy Languages de deelnemer een volledig inschrijvingsdossier aan, dat voor de overeengestemde datum terug dient te worden gezonden. Indien het dossier niet voor de afgesproken datum wordt teruggezonden, wordt de inschrijving geannuleerd. Een bedrag ter dekking van de annulerings- en administratiekosten, gelijk aan het voorschot, zal in rekening worden gebracht. In geval van annulering door de deelnemer na terugzending van het inschrijvingsdossier, wordt het contract wettelijk ontbonden. De deelnemer is Easy Languages in dit geval een conventionele forfetaire vergoeding verschuldigd:

  • Meer dan 180 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag
  • 180 tot 46 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag
  • 45 tot 15 dagen voor vertrek: 80% van het totaalbedrag
  • Minder dan 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag

c. Annulering wegens herkansingen examens

Met uitzondering van een vergoeding van € 50 voor de administratieve kosten, worden de totale verblijfskosten vergoed voor zover een officieel bewijs van de resultaten ons verstrekt wordt binnen de 2 dagen na ontvangst van de resultaten. Dit artikel geldt voor verblijf binnen Europa tussen 14/7 en 31/08.

d. Annuleringsverzekering

U kunt een annuleringsverzekering afsluiten die dekking biedt voor genoodzaakte beëindiging van een verblijf, op grond van ernstige ziekte met verplichte bedrust, ongeval of onvoldoende schoolresultaten. [(zie verzekeringen)]/taalcursus/7-verzekeringen-en-garanties_a425)

4.3 Annulering door Easy Languages

In geval van annulering van een verblijf van onze kant wordt het totaal overgemaakte bedrag vergoed en zal u een waardebon ontvangen van € 100 geldig voor elk ander verblijf toegekend met uitsluiting van enige andere vergoeding.

Onze programma's

Ga naar: Home

5188ae757d677.png

Inschrijven

Schrijf u in voor één van onze programma's

5a1ff9f26174e.png

Internet-promoties

Geniet van onze promoties op onze taalverblijven en High School-programma's. Heeft u al een verblijf achter de rug ? Uw loyaliteit wordt beloond. Vertrekt u met een gezinslid of een vriend, geniet dan van onze Family & Friends-korting.

521c7e0611cf2.png

Waarom Easy Languages?

Onze laagste prijs garantie - 30 jaar ervaring - Service op maat gemaakt

5c45dc33312af.png

Contact

Downloadpagina van onze brochures (PDF formaat) en aanvragen per post.